Alb Eng
ABOUT QIKA 1≠1

Shpërndarja e broshurave informuese për gratë punëtore në Podujevë dhe Mitrovicë

18.8.2023

Këtë javë takuam gratë punëtore në supermarketet e Podujevës dhe Mitrovicës.

Biseduam për vështirësitë e tyre në punë dhe për rëndësinë e adresimit të shkeljeve e padrejtësive në institucionet përgjegjëse.

Ky projekt realizohet me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës të grupeve të cenuara në tregun e punës”. Përmbajtja e projektit është përgjegjësi e QIKA dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Evropian, Advocacy Training and Resource Center – ATRC dhe BIRN Kosovo.