Alb Eng
ABOUT QIKA

Rigjykim per suzanen EN

Pas hulumtimit të lëndës së Suzana Zogëjani - Sekiraqa, QIKA mbështetkërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Avokates Kosovare Kelmendi, me të cilën ka kërkuar që lënda të kthehet në rigjykim