Për QIKA 1≠1

Eris Hasanaj

Eris Hasanaj është student në departamentin  e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. Ai ka interesim mbi temat që lidhen me të drejtat e njeriut, të drejtën  dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ndryshimet sociale. Erisi ka marrë pjesë në programe dhe projekte të ndryshme që kanë synim përmirësimin shoqëror. Shkrimi dhe analiza janë pasion i tij ku ai gjen mundësinë të shpreh opinionet e tij.