Alb Eng
Për QIKA

Politika është punë për gra!

Konstatimi se “politika është punë për burra”, është përjashtues ndaj grave. Duke parë sferën publike si hapësirë për veprim vetëm të burrave, gratë në Kosovë nuk po arrijnë as ta shohin si mundësi angazhimin për çështje publike.

Rigjykim për Suzanën

Pas hulumtimit të lëndës së Suzana Zogëjani - Sekiraqa, QIKA mbështetkërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Avokates Kosovare Kelmendi, me të cilën ka kërkuar që lënda të kthehet në rigjykim