Alb Eng
Për QIKA 1≠1

Vesa Gashi

Vesa Gashi është aktiviste në Qendrën për Informim, Kritikë dhe Aksion – QIKA. Ajo është studente në Departamentin e Filozofisë, në Universitatin e Prishtinës. Vesa është vullnetare edhe në projektin Linja e Jetës. Ka punuar si hulumtuese dhe përkthyese për disa portale online.