Alb Eng
Për QIKA 1≠1

Mbahet trajnimi i dytë me grupin punues të Komunës së Lipjanit

7.2.2024

Në vazhdën e takimeve me grupin punues të Komunës së Lipjanit për rishikimin e rregulloreve të shkollave, mbajtëm trajnimin e dytë me Blendë Pira ku trajtuam “Gjuhën e urrejtjes, bullizmin dhe diskriminimin”.

Ky projekt implementohet nga QIKA me ndihmën financiare të Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Këshillit të Evropës.

Council of Europe Office in Pristina