Alb Eng
Për QIKA 1≠1

Qeveri, çka për gratë?

12.4.2022

Nga masat e reja në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike të publikuara sot nga Qeveria e Kosovës do të përfitojnë vetëm të punësuarit, studentët, pensionistët, familjet në nevojë etj. Këto pagesa, që edhe ashtu më shumë duken një lëmoshë një mujore se sa zgjidhje afatgjate e problemit, nuk do të jepen për vajzat dhe gratë që nuk janë studente, të punësuara apo pensionere. Vetëm rreth 15% e grave në Kosovë janë të punësuara dhe shumica e tyre janë komplet të përjashtuara nga tregu i punës.

Nuk është hera e parë që në kohë krizash gratë janë ato që vuajnë më së shumti nga varfëria dhe mungesa e qasjes në të mirat publike. Nuk ka dalje nga kriza, pa dalë GRATË nga kriza.

QIKA fton institucionet e vendit që urgjentisht të trajtojnë varfërinë e grave dhe të përfshijnë analizën gjinore në secilën politikë që prodhojnë.