Alb Eng
Për QIKA 1≠1

QIKA filloi ciklin e trajnimeve mujore me Fellow të Teach For Kosova

2.10.2023

Në kuadër të bashkëpunimit me Teach For Kosova në projektin “Let Girls Thrive”, QIKA filloi ciklin e trajnimeve mujore me 5 Fellow të Teach For Kosova të angazhuar në këtë projekt.

Fellows përgjatë projektit 1 vjeçar do të japin mësim në shkollat publike të Kosovës e ku gjatë trajnimeve mujore QIKA do t’ju ofrojë atyre informatat e mjetet e nevojshme që të përfshijnë perspektivën e barazisë gjinore në mësimdhënje.