Alb Eng
Për QIKA

QIKA partnere në fushatën e Këshillit të Evropës

5.9.2022

QIKA u bë partnere me Këshillin e Evropës për ndërgjegjësimin e publikut, profesionistëve dhe bartësve të detyrës për dukuritë alarmante që është dhuna ndaj grave, duke u fokusuar në kontekstin lokal dhe çështjet më urgjente.

Projekti i Këshillit të Evropës “Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje – faza III” mbështet organizatat lokale të shoqërisë civile për ndërgjegjësimin për dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje.