Alb Eng
Për QIKA 1≠1

Thirrje për aplikim

14.8.2023

A jeni i/e pasionuar pas barazisë gjinore? A të pëlqen të shkruash e të trajtosh tema që kanë në fokus dhunën me bazë gjinore? Ne jemi të lumtura të ju njoftojmë me një mundësi të jashtëzakonshme për ju që të kontribuoni në diskutimin mbi dhunën me bazë gjinore në Kosovë. Përmes këtij programi do të publikohen pesë artikuj gazetaresk të cilët do të realizohen duke përdorur të dhënat për dhunën në familje nga platforma data.qika.org.

Ftojmë aktivistet/ët feminist dhe gazetaret/ët të aplikojnë në këtë thirrje publike përmes dërgimit të CV-së dhe një letër motivuese në office@qika.org me titull të emailit “Aplikim për shkrim gazetaresk për dhunën në bazë gjinore”, jo më larg se data 25 gusht. QIKA do të ofroj mbështetje teknike dhe kompensim financiar për aplikantët e përzgjedhur në realizimin e artikujve.

Ky projekt realizohet me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit “JUST REACT”. Përmbajtja e thirrjes është përgjegjësi e QIKA dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Evropian, Group for Legal and Political Studies dhe Community Development Fund – CDF.