Për QIKA 1≠1

Blenda Asllani

Blenda Asllani është studente në departamentin e Shkencës Politike në Universitetin e Prishtinës. Përtej angazhimit akademik, ajo është aktiviste e përkushtuar për të drejtat e njeriut dhe hulumtuese me pasion të veçantë për studimet gjinore.