Për QIKA 1≠1

Eriona Hoti

Eriona Hoti ka përfunduar studimet bachelor në Departamentin e Gazetarisë, pranë Universitetit të Prishtinës dhe ka punuar nëpër disa media në Kosovë dhe Zvicër për më shumë se shtatë vite. Tashmë ajo po vijon studimet e masterit në “Komunikim dhe Avokim” si bursiste në James Madison University në ShBA. Ajo në fokus të punës së saj ka avokimin për grupet e margjinalizuara dhe mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Erona ka fituar vendin e dytë për Gazetarinë e Gjelbër në Kosovë.