Alb Eng
Për QIKA
Lajme

98 raste të raportuara të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

QIKA 16.11.2021

Nga data 25 tetor deri më 15 nëntor 2021 janë raportuar 98 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Për më shumë detaje shikoni tabelat më poshtë.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.