Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Dhimbjet e grave nënvlerësohen dhe fajin e kanë stereotipet gjinore

QIKA 21.4.2022

Kur një burrë konsultohet me një mjek për ndonjë dhimbje, ai shpreson se do të merret seriozisht: ai do ta bindë mjekun se dhimbja është e vërtetë dhe po shkakton një problem që duhet adresuar. Për gratë përvoja është e ndryshme. Ato mund të dyshojnë se stereotipet gjinore mund ta bëjnë mjekun e tyre të arrijë në përfundimin se ato nuk kanë aq dhimbje sa thonë se kanë.

Fatkeqësisht, ky dyshim është i qëndrueshëm. Të dhënat sugjerojnë se duke u bazuar në një numër paragjykimesh dhe besimesh, stafi i kujdesit shëndetësor nënvlerëson në mënyrë rutinore dhimbjet e pacientëve dhe veçanërisht dhimbjet e grave.

Një studim i ri ka zbuluar se stereotipet gjinore janë veçanërisht vendimtare në vlerësimin e dhimbjes së pacientëve. Për shkak të besimit të rremë se gratë janë tepër të ndjeshme ndaj dhimbjes dhe e shprehin ose e ekzagjerojnë atë më lehtë, personeli i kujdesit shëndetësor shpesh redukton raportet verbale të grave dhe sjelljet joverbale që shprehin dhimbje. Jo vetëm që priren të nënvlerësojnë dhimbjen e grave, por në bazë të nënvlerësimit të tyre, ata shpesh nuk e mjekojnë dhimbjen – madje u rekomandojnë grave trajtim psikologjik dhe jo analgjezik.

Studimi i ri ndan në mënyrë gjeniale burimet e mundshme të paragjykimit të stafit mjekësor në nënvlerësimin e dhimbjes së grave: besimet për ndjeshmërinë e grave ndaj dhimbjes, gatishmëria e tyre për ta raportuar atë dhe aftësia e tyre për ta duruar atë. Studiuesit përdorën videoklipe të shkurtra të pacientëve që i nënshtroheshin ekzaminimeve të dhimbshme, me informacion mbështetës në lidhje me vlerësimet e pacientëve për dhimbjen e tyre.

Pjesëmarrësit laikë, burra dhe gra, shikuan një përzgjedhje të këtyre videove dhe pas secilës regjistruan gjininë e pacientit dhe vlerësuan dhimbjen e tyre në një shkallë numerike. Krahasuar me vlerësimin e vetë pacientit për dhimbjen e tyre, vëzhguesit e të dy gjinive nënvlerësuan vazhdimisht dhimbjen e grave dhe mbivlerësuan dhimbjen e burrave. Kur burrat dhe gratë shfaqën saktësisht të njëjtën sasi dhimbjeje në shprehjet e fytyrës, gratë mendohej se kishin më pak dhimbje se burrat.

Ka shumë për të bërë nga mjekët për të larguar pabarazitë në kujdesin ndaj dhimbjes dhe shumë pabarazi të tjera, të bazuara në stereotipe të rreme. Por ky studim i fundit, që konfirmon se stereotipet gjinore informojnë vlerësimin tonë për dhimbjen e të tjerëve, duhet të ndihmojë stafin e kujdesit shëndetësor të reflektojë mbi paragjykimet sociale dhe personale që mund të sjellin në praktikën e tyre.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.