Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Dhuna ndaj grave indigjene është trashëgimi e kolonializmit

QIKA 23.6.2022

Gratë dhe vajzat indigjene përballen me akte të rënda, sistematike dhe të vazhdueshme të dhunës që përshkojnë çdo aspekt të jetës së tyre, shkruhet në raportin goditës për Këshillin e të Drejtave të Njeriut në Gjenevë. “Kjo dhunë i ka rrënjët në strukturat historike dhe të pabarabarta të pushtetit patriarkal, racizmin, përjashtimin dhe margjinalizimin e mundësuar nga një trashëgimi e kolonializmit”, tha Reem Alsalem, Raportuesja Speciale e OKB-së për dhunën ndaj grave.

“Niveli i mosndëshkimit që e gëzojnë si aktorët shtetërorë ashtu edhe ata joshtetërorë është alarmant dhe shkalla e serioziteti i dhunës së përjetuar nga gratë dhe vajzat indigjene nuk pasqyrohet në mënyrë adekuate në mbledhjen e të dhënave, legjislacionin ose politikat publike”, shtoi ajo.

Raporti paraqet një përmbledhje të shkaqeve dhe pasojave kryesore të dhunës me bazë gjinore dhe thekson praktikat dhe sfidat e mira në aftësinë e grave vendase për të pasur qasje në drejtësi dhe shërbime mbështetëse.

“Megjithëse e drejta e grave dhe vajzave indigjene për të qenë të lira nga dhuna është e sanksionuar në ligjin ndërkombëtar, ajo ende duhet të materializohet në masa efektive parandaluese dhe mbrojtëse nga shumica e shteteve”, shtoi Raportuesja Speciale.

Raporti u bëri thirrje shteteve të rishikojnë ndërveprimin e ligjeve midis qeverive dhe komuniteteve indigjene për të ulur rastet e dhunës.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.