Alb Eng
Për QIKA 1≠1
Lajme

Ndërtimi i shtëpive nuk është më një industri vetëm për burra

QIKA 2.4.2024

Një fushatë e re, që po drejtohet nga 7 gra të cilat punojnë në ndërtimin e shtëpive, është duke lobuar në ndryshimin e pjesëmarrjes së grave në këtë industri. Aktualisht, janë 297,000 gra që punojnë në industrinë e ndërtimit në Mbretërinë e Bashkuar, krahasuar me rreth 1.8 milion burra.

E quajtur “I Am A Housebuilder” (unë jam ndërtuese e shtëpive), nisma synon të rrisë profilin e grave në industri, të tërheqë më shumë gra që të aplikojnë për role të ndryshme, të krijojë një rrjet mentorimi për të ndihmuar gratë në role të larta udhëheqëse dhe të promovojë sektorin tek ato që mund të mos e kenë marrë parasysh.

Mungesa e grave në sektorin e ndërtimit të shtëpive i është atribuuar prej kohësh seksizmit dhe diskriminimit endemik.

Një raport i vitit 2018 i kryer nga Construction News dhe firma e rekrutimit Randstad që anketoi 5500 punëtorë, zbuloi se 48% e grave në këtë industri kishin përjetuar diskriminim, ndërsa 28% raportuan se kishin përjetuar ‘komente ose sjellje të papërshtatshme’ nga kolegët burra..

Pothuajse gjysma e 500 kompanive të anketuara thanë se nuk kishin punësuar kurrë një grua si menaxhere, ndërsa 47% nuk kishin asnjë grua në bordet e tyre.

Seksizmi i rrënjosur dhe akuzat për sjellje të ngjashme nga ndërtuesit e mëdhenj të shtëpive janë vetëm disa nga çështjet ndërthurëse me të cilat përballet sektori i ndërtimeve.