Alb Eng
Për QIKA 1≠1
Lajme

Përgjatë muajit dhjetor janë raportuar 183 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

QIKA 11.1.2023

Nga data 1 – 31 dhjetor 2022 janë raportuar 183 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Këto infografika të realizuara nga QIKA janë pjesë e projektit 1 ≠ 1, i cili ka për qëllim publikimin e të dhënave të institucioneve të drejtësisë mbi dhunën në familje me fokus dhunën në bazë gjinore.

During December 2022, 183 cases of gender-based violence against women and girls have been reported,  according to Kosovo Police reports.

These infographics done by QIKA are part of the 1 ≠ 1 project which aims to publish the data of justice institutions on domestic violence with a focus on gender-based violence.