Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Përgjatë muajit gusht janë raportuar 166 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

QIKA 30.8.2022

Nga data 1 deri më 29 gusht 2022 janë raportuar 166 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Këto infografika të realizuara nga QIKA janë pjesë e projektit 1 ≠ 1, i cili ka për qëllim publikimin e të dhënave të institucioneve të drejtësisë mbi dhunën në familje me fokus dhunën në bazë gjinore.

1 ≠ 1 është pjesë e Judicial Dig Data Challenge mundësuar nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC).

—-

During August 2022, 166 cases of gender-based violence against women and girls have been reported,  according to Kosovo Police reports.

These infographics done by QIKA are part of the 1 ≠ 1 project which aims to publish the data of justice institutions on domestic violence with a focus on gender-based violence.

The 1 ≠ 1 is part of the Judicial Dig Data Challenge powered by Millennium Foundation Kosovo (MFK) and Millennium Challenge Corporation (MCC).

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.