Alb Eng
Për QIKA 1≠1
Lajme

Përgjatë muajit shkurt janë raportuar 136 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

QIKA 3.3.2023

Nga data 1 – 28 shkurt 2023 janë raportuar 136 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Këto infografika të realizuara nga QIKA janë pjesë e projektit 1 ≠ 1, i cili ka për qëllim publikimin e të dhënave të institucioneve të drejtësisë mbi dhunën në familje me fokus dhunën në bazë gjinore.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.