Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Përgjatë muajit tetor janë raportuar 145 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

QIKA 2.11.2022

Nga data 1 – 31 tetor 2022 janë raportuar 145 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Këto infografika të realizuara nga QIKA janë pjesë e projektit 1 ≠ 1, i cili ka për qëllim publikimin e të dhënave të institucioneve të drejtësisë mbi dhunën në familje me fokus dhunën në bazë gjinore.

——————————————————————————————————————–

During October, 145 cases of gender-based violence against women and girls have been reported,  according to Kosovo Police reports.

These infographics done by QIKA are part of the 1 ≠ 1 project which aims to publish the data of justice institutions on domestic violence with a focus on gender-based violence.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.