Alb Eng
Për QIKA 1≠1
Lajme

Publikohet analiza mbi kujdesin shëndetësor për personat trans në Kosovë

QIKA 20.11.2023

Në Javën e Ndërgjegjësimit Transgjinor, Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL), publikon analizën krahasimore me titullin “Kujdesi shëndetësor për personat trans në Kosovë: Sfidat dhe perspektivat ligjore”.

Kjo analizë krahasimore shqyrton kornizën aktuale të kujdesit shëndetësor të Kosovës në kontrast me modelet e vendosura të BE-së, duke ndriçuar pabarazitë dhe rrugët e mundshme për përparim në rajonin tonë, shkruhet në publikimin e CEL.

Për më tepër, analiza thekson nevojat unike të kujdesit shëndetësor që lidhen me identitetin e personave trans. Sigurimi i qasjes në kujdesin shëndetësor që afirmon gjininë është thelbësore për mirëqenien e individëve trans, shëndetin mendor dhe cilësinë e përgjithshme të jetës.

Sipas analizës, për shkak të mungesës së kushteve shëndetësore për terapi hormonale, shumë persona trans detyrohen që këto shërbime t’i marrin në Maqedoninë e Veriut. Shtytja e personave trans për të kërkuar alternativa në shtete tjera, paraqet rrezik të madh për mirëqenien e tyre. Përpos kësaj, barra financiare bie plotësisht në supet e individëve duke përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe kostot e trajtimit.

Operacionet që afirmojnë gjininë luajnë një rol vendimtar në udhëtimin e kujdesit shëndetësor të shumë individëve transgjinorë, duke u ofruar atyre mundësinë për të lidhur pamjen e tyre fizike me identitetin e tyre gjinor. Fatkeqësisht, Kosova aktualisht përballet me një mungesë të konsiderueshme të operacioneve që afirmojnë gjininë, duke rezultuar në opsione joadekuate të kujdesit shëndetësor për individët transgjinorë, thuhet në analizë.

Sfida të tjera janë edhe mungesa e një kornize ligjore apo rregulloreje gjithëpërfshirëse që adresojnë në mënyrë specifike operacionet që afirmojnë gjininë; Rimbursimi dhe mbulimi i sigurimit të tranzicionit; Qëndrimet shoqërore dhe Stigma; Pabarazitë në kujdesin shëndetësor; Mbështetja psikologjike; Financimi dhe burimet publike; Kujdesi i shëndetit mendor, etj.

Si përfundim, analiza thekson nevojën urgjente për të përmirësuar qasjen në trajtimet e terapisë hormonale brenda Kosovës, duke përfshirë zhvillimin e politikave, reformat ligjore dhe investimet në infrastrukturën e kujdesit shëndetësor. 

Për më shumë, lexoni analizën e plotë: https://cel-ks.org/wp-content/uploads/2023/11/Kujdesi-shendetesor-per-personat-trans-ne-Kosove-Sfidat-dhe-perspektivat-ligjore.pdf