Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Qendra Kosovare për Studime Gjinore ka publikuar fjalorthin me konceptet kyçe në studime gjinore

QIKA 11.10.2021

Sot, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) ka publikuar fjalorthin në gjuhën shqipe me konceptet bazë mbi studimet gjinore. Në këtë fjalorth janë përmbledhur dhe përshtatur konceptet të cilat përdoren më së shumti në fushën e studimeve dhe çështjeve gjinore.

Disa nga konceptet e trajtuara në këtë fjalorth shpjegojnë seksin, gjininë, seksualitetin, diskriminimin gjinor dhe shoqëror, politikat gjinore etj.

Ky fjalorth është botuar dhe financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të projektit “HumanRightivism”.

Fjalorthin e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://kgscenter.net/site/assets/files/1785/fjalorth_konceptet_kyce_ne_studimet_gjinore_qksgj.pdf?fbclid=IwAR1RmmuotryJQ-uRpK7G5JVJ7iiJpwLcsV13vM9O2BbhMQhIFEKjY7KvWm8

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.