Alb Eng
Për QIKA 1≠1
Lajme

Shqipëria me përqindjen më të lartë të grave në kabinet qeveritar

QIKA 16.3.2023

Sipas edicionit të vitit 2023 të Hartës së Grave në Politikë të IPU-UN Women, më shumë gra se kurrë mbajnë pozita vendimmarrëse politike në mbarë botën.

Harta paraqet renditjen dhe shpërndarjen rajonale të grave në pozitat ekzekutive dhe parlamentet kombëtare që nga 1 janari 2023. Të dhënat tregojnë se numri i grave në rolet udhëheqëse politike, si në qeveri ashtu edhe në parlament, është rritur në përgjithësi, por disa rajone kanë mbetur shumë mbrapa.

Që nga 1 janari 2023, 11.3% e vendeve kanë kryetare shtetesh gra (17 nga 151 vende, duke përjashtuar sistemet e bazuara në monarki) dhe 9.8% kanë kryetare qeverish gra (19 nga 193). Kjo është një rritje krahasuar me një dekadë më parë kur shifrat ishin përkatësisht 5.3% dhe 7.3%. Nga të gjitha rajonet, Evropa vazhdon të ketë numrin më të madh të vendeve të udhëhequra nga gratë.

Vetëm 13 shtete, kryesisht në Evropë, kanë kabinete të barabarta gjinore, me 50% ose më shumë gra anëtare të kabinetit si ministre. Vendin e parë në këtë listë e zë Shqipëria me 66.7% të kabinetit të përberë nga gratë.

Veçanërisht, të dhënat tregojnë gjithashtu se, megjithëse të nënpërfaqësuara, gratë janë në krye të sektorëve të tjerë të rëndësishëm të politikave, duke përfshirë mjedisin (32%), administratën publike (30%) dhe arsimin (30%). Megjithatë, burrat vazhdojnë të dominojnë fushat e politikave si ato të ekonomisë, mbrojtjes, drejtësisë dhe punëve të brendshme.

Raportin e plotë e gjeni në: https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/03/women-in-power-in-2023-new-data-shows-progress-but-wide-regional-gaps?fbclid=IwAR1GUViRhKPIkLcoG996x1dpidhMzrK5_dtAy0I8p53hVdOSTND-POiWUAQ

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.