Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Studimi zbulon se planifikimi financiar është tejet i rëndësishëm për gratë në Indi

QIKA 1.8.2022

Planifikimi financiar dhe aktivitetet e investimeve janë konsideruar prej kohësh si domeni i burrave, ku shumica e grave varen nga prindërit ose burrat e tyre për të menaxhuar financat. Kjo përkundër faktit se numri i grave që kontribuojnë në financat shtëpiake është rritur shumëfish në dekadën e fundit. Gjithashtu, gratë përballen me sfida specifike kur bëhet fjalë për planifikimin financiar.

Sipas Anketës Ekonomike 2021-2022 të paraqitur në Parlament, gratë indiane pritet të jetojnë më gjatë (70.7 vjet) krahasuar me burrat (68.2 vjet). Kjo nënkupton që gratë kanë nevojë për një rezervuar më të madh financiar për të siguruar sigurinë e tyre financiare në pleqëri. Plus, ato duhet të marrin parasysh shpenzimet shtesë të kujdesit shëndetësor për shkak të jetëgjatësisë së tyre.

Sipas raporteve globale nga Wells Fargo (Women and Investing, 2022) dhe Fidelity Investments (2021 Women and Investing Study), gratë janë më konservatore në lidhje me investimet e tyre. Ato priren të investojnë në produkte si ari, depozitat fikse dhe fondi i ofrimit publik, duke qëndruar larg fondeve të përbashkëta dhe tregjeve të aksioneve. Ka pasur njëfarë niveli të pjesëmarrjes në tregjet e aksioneve, por ende duhet bërë një përparim i madh.

Të dhënat e Raportit Vjetor 2020-21 të Qendrës Kombëtare për Edukimin Financiar, tregojnë se India është shtëpia e pothuajse 20% të popullsisë së botës me një shkallë shkrim-leximi prej gati 80%. Fatkeqësisht, vetëm 27% e njerëzve të saj janë të arsimuar për menaxhimin financiar. Ky numër është rreth 21% për gratë. Është koha që gratë të bëhen të arsimohen sa i përket fushës financiare dhe të marrin pjesë aktive në planifikimin financiar të familjes.

QIKA

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion - QIKA është organizatë e themeluar në gusht të vitit 2020, që për qëllim ka mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.