Alb Eng
Për QIKA
Lajme

Përgjatë muajit prill janë raportuar 104 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

Medinë Dauti 4.5.2022

Nga data 1 deri më 30 prill 2022 janë raportuar 104 raste të dhunës në bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave sipas raporteve të Policisë së Kosovës.

Për më shumë detaje shikoni tabelat më poshtë.

Këto infografika të realizuara nga QIKA janë pjesë e projektit 1 ≠ 1, i cili ka për qëllim publikimin e të dhënave të institucioneve të drejtësisë mbi dhunën në familje me fokus dhunën në bazë gjinore.

1 ≠ 1 është pjesë e Judicial Dig Data Challenge mundësuar nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC).

Medinë Dauti

Medinë Dauti është hulumtuese në Qendrën për Informim, Kritikë dhe Aksion – QIKA. Ajo ëka përfunduar studimet për punë sociale në Universitetin e Prishtinës. Medina ka qenë bashkëpunëtore në hulumtime të ndryshme në kuadër të UP-së dhe gjithashtu bursiste në disa programe në kuadër të Fakultetit Filozofik dhe MASHT-it. Ajo është themeluese e disa iniciativave me bazë në komunitet dhe aktiviste për të drejtat e njeriut me theks të veçantë në të drejtat e grave dhe komunitetin LGBTIQ+.